Let op: Aanmelden onder Firefox is aan te bevelen

Download Firefox

Algemene Voorwaarden

Vanaf 1 september 2005 zijn de gewijzigde Algemene Voorwaarden voor kinderopvang en buitenschoolse opvang van kracht. Deze ziijn opgesteld door BOinK (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang), de Consumentenbond (beide namens de ouders), de Maatschappelijke Ondernemersgroep en de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang (beide namens de ondernemers).

De Algemene Voorwaarden bevatten een heldere geschillenregeling en nakomingsgarantie.

Wet Kinderopvang

Informatie over de wet Kinderopvang kunt u vinden op de website van de Belastingdienst www.toeslagen.nl

DOK13
Postbus 51
7240 AB Lochem
KvK 08224017
T: 06-50264881
E: