Dorpsschool

De Dorpsschool” is een middelgrote school met ± 300 leerlingen.

Adaptief onderwijs heeft, met andere woorden, niet alleen betrekking op kinderen met leerproblemen, maar ook op begaafde kinderen, allochtone kinderen, kinderen met sociaal-emotionele problemen, kortom op alle leerlingen.

Wij zijn van mening, dat een goed pedagogisch (opvoedkundig) basisklimaat de belangrijkste voorwaarde is voor het realiseren van adaptief onderwijs.

Wij gaan uit van het pro-actieve karakter van het kind. Dit houdt in dat een kind nieuwsgierig is en graag wat wil leren.

Om een positief pedagogisch klimaat te bewerkstelligen houden wij rekening met de drie psychologische basisbehoeften, te weten:

Competentie: wij gaan op een dusdanige manier met leerlingen om / geven les, dat zij competentiegevoelens ervaren; wij geven de leerlingen het gevoel dat zij het kunnen, zodat zij door succeservaringen te beleven een positief zelfbeeld opbouwen.

Autonomie: wij gaan op een dusdanige manier met leerlingen om / geven les, dat zij autonomiegevoelens ervaren; wij geven de leerlingen ruimte om zaken zelf op te lossen zodat de zelfstandigheid bevorderd wordt.

Relatie: dit is de belangrijkste basisbehoefte: wij zorgen voor een veilige, uitnodigende omgeving voor leerlingen, ouders en leerkrachten.


DOK13
Postbus 51
7240 AB Lochem
KvK 08224017
T: 06-50264881
E: