Oudaen is een Montessorischool. Als team worden wij geïnspireerd door de ideeën van de Italiaanse onderwijshervormer Maria Montessori. Haar visie op de ontwikkeling van kinderen vormt de basis voor de wijze waarop onze opvang is ingericht. Zij ontwierp haar eigen materialen en benadrukte steeds weer haar visie op het kind: ‘Leer mij het zelf te doen’.

Leer mij het zelf doen is het motto van onze school.  Het is wat ons betreft de kern van het Montessorionderwijs. Wij willen kinderen, samen met hun ouders, helpen zich te ontwikkelen tot zelfstandige, verantwoordelijke jonge mensen. Leer mij  het zelf te doen is het fundament van ons onderwijs. Zelfstandig leren denken en handelen, betekent op onze school: individueel, probleemoplossend en samenwerkend leren.

DOK13
Postbus 51
7240 AB Lochem
KvK 08224017
T: 06-50264881
E: