Producten en Tarieven BSO Van Lith

Bij de genoemde tarieven is geen rekening gehouden met een eventuele kinderopvangtoeslag van de belastingdienst, waardoor het uiteindelijke bedrag dat u betaalt meestal maar een beperkt deel is van de maandprijs zoals vermeld.

Voorschoolse opvang: alleen op schooldagen
Naschoolse opvang: incl vakantie/ marge dagen ( openingstijden 7.15-18.30)
Uurtatief is voor 2022 gesteld op € 7,49

Margedagen zijn extra incidentele vrije dagen van school in verband met vergaderingen e.c. buiten de schoolvakanties om.

Naschoolse opvang inclusief vakantie en schoolvrije dagen

Afname Bruto prijs per maand

Ochtend (vanaf 7.15 - 8.30) € 31,23

Tarieven 48 weken ( gesloten tussen kerst en nieuw en 2e,3e en 4e week van de vakantie)

Korte middag (vanaf 14.30 -18.00) €  141,04
Lange middag (vanaf 12.00 -18.00) € 203,50

Daarnaast is het mogelijk om in overleg alleen een vakantiecontract af te sluiten en 52 weken contract af te sluiten. De opvang van de vier weken extra zal plaats vinden op onze locatie Oudaen.

Ook is er de mogelijkheid tot verlengde opvang tot 18.30

DOK13
Postbus 51
7240 AB Lochem
KvK 08224017
T: 06-50264881
E: