Producten en Tarieven Peuterwerk 2024

De peutergroep is er gedurende 48 weken per jaar.

De opvang is gesloten drie weken in de zomer( 2e, 3e en 4e week van schoolvakantie) en tussen kerst en nieuw.

Opvang vindt plaats op maandag/ dinsdag/woensdag/donderdag en vrijdag

Tarief: € 10,32 per kind per uur. 

Maandelijks factuurbedrag:
Per ochtend per week: € 165,12 vanaf 8.30 tot 12.30
Per ochtend per week; € 247,68 vanaf  8.30 tot 14.30

Er is een mogelijkheid tot voorschoolse opvang.

Bij de genoemde tarieven is geen rekening gehouden met een eventuele kinderopvangtoeslag van de belastingdienst, waardoor het uiteindelijke bedrag dat u betaalt meestal maar een beperkt deel is van de maandprijs zoals vermeld

Gemeenteplaatsen/Voorheen Peuterspeelzaal

De gemeente Deventer wil alle kinderen kansen bieden om naar een peuterspeelzaal of peuteropvang te gaan, ongeacht de inkomenssituatie van hun ouders. Daarom kunnen ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag een tegemoetkoming krijgen van de gemeente Deventer. In ruil daarvoor verwacht de gemeente van hen dat zij zich inzetten voor de maatschappij. De gemeente betaalt dan aan DOK13 een vergoeding.

Als u gebruik wilt maken van deze financiering verzoeken wij u dit aan te geven op het aanmeldformulier

.Alle produkten worden in 12 maandelijkse termijnen in rekening gebracht.

Het is mogelijk om op de site van de belastingdienst een proefberekening te maken. www.toeslagen.nl

DOK13
Postbus 51
7240 AB Lochem
KvK 08224017
T: 06-50264881
E: