DOK13 - Duurzame Ontwikkeling Kinderen

Bent u op zoek naar de ideale samenwerking tussen onderwijs en buitenschoolse opvang? Wilt u een compleet dagarrangement, exclusief voor uw school? Dan bent u hier aan het juiste adres. DOK13 realiseert DE verbinding tussen peuterspelen, buitenschoolse opvang en onderwijs. 

Samenwerking

Op basis van gelijkgestelde belangen en gelijkwaardigheid tussen opvang en onderwijs waarborgt DOK13 een doorgaande pedagogische ontwikkelingslijn voor kinderen en een ononderbroken carrièrelijn voor ouders.

Omdat de eindverantwoordelijkheid voor de buitenschoolse opvang volledig bij DOK13 ligt heeft uw school wel de lusten maar niet de lasten van het hebben van een buitenschoolse opvang.

Samenwerking met DOK13 leidt tot het maximaal ontzorgen van ouders, een grotere betrokkenheid van zowel pedagogisch medewerkers als leerkrachten en optimaal ruimtegebruik. Dit biedt de mogelijkheid tot efficiencyvoordelen die rechtstreeks ten goede komen aan duurzame ontwikkeling voor kinderen.

Achtergrond

De buitenschoolse opvang en peuterspelen zal de komende jaren blijven groeien. De grootste knelpunten van nu, beschikbare ruimte en voldoende goed personeel, zullen alleen maar groter worden. Tegelijkertijd wordt het ontwikkelen en borgen van een ononderbroken ontwikkelingslijn voor kinderen steeds meer onderkend en nagestreefd. Deze ontwikkelingen vragen om innovatieve ideeën om de samenwerking tussen opvang, onderwijs, sport en ander activiteiten vorm te geven. DOK13 levert hieraan een bijdrage.

DOK13
Postbus 51
7240 AB Lochem
KvK 08224017
T: 06-50264881
E: