Wat is DOK13?

DOK13 is een snel groeiende stichting voor hele dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang. Ons belangrijkste doel is het borgen van een doorlopende ontwikkelings- en ondersteuningsstructuur voor kinderen van 0 tot 13 jaar gedurende vijf dagen per week van 7 tot 7. Medewerkers, ouders en kinderen, weten zich bij ons gehoord en gezien.

Wie is DOK13?

De organisatie wordt aangestuurd door een aantal zeer ervaren bestuurders, allen afkomstig uit de wereld van de kinderopvang. Zij kunnen bogen op langjarige ervaring in de kinderopvang en participeerden.  

Op basis van deze ervaring en toekomstvisie heeft het bestuur een innovatief concept ontwikkeld: DOK13. Buitengewoon goed in opvang

Overige

DOK13 voldoet aan de landelijke en gemeentelijke kwaliteitseisen. Dit komt tot uiting in opname in het Landelijk Register Kinderopvang van elk afzonderlijk kindercentrum.