Samenwerking

Buitenschoolse opvang en basisschool zijn al zo'n 20 jaar onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ondanks deze lange traditie van samenwerking laat de praktijk zien dat deze samenwerking niet vlekkeloos verloopt.
Cultuurverschillen, delen van ruimtes, verschil in pedagogische aanpak vormen vaak knelpunten.

DOK13 zorgt voor de gewenste samenwerking tussen school en bso. DOK13 zorgt voor gelijkwaardigheid tussen de samenwerkingspartners waardoor de schotten tussen bso en school verdwijnen.

DOK13
Postbus 51
7240 AB Lochem
KvK 08224017
T: 06-50264881
E: