Producten en Tarieven De Kleine Planeet (zowel Bekkumer en Voorstad)

Bij de genoemde tarieven is geen rekening gehouden met een eventuele kinderopvangtoeslag van de belastingdienst, waardoor het uiteindelijke bedrag dat u betaalt meestal maar een beperkt deel is van de maandprijs zoals vermeld

Voorschoolse opvang: alleen op schooldagen
Naschoolse opvang: incl. vakantie/ marge dagen ( openingstijden 7.15 - 18.00)
Uurtarief is voor 2022 gesteld op € 7,49

Tussen kerst en nieuw is de opvang een week gesloten. In de zomervakantie is de opvang drie weken gesloten.  De tweede, derde en vierde week van van de zomervakantie.
Margedagen zijn extra incidentele vrije dagen van school in verband met vergaderingen e.c. buiten de schoolvakanties om.

Naschoolse opvang incl. vakantie en schoolvrije dagen

Afname Bruto prijs per maand

Korte middag (vanaf 14.00 - 18.00) € 153,55
(verlenging, alleen Bekkumer is mogelijk tot 18.30)

 

Voorschoolse opvang exclusief vakantie en schoolvrije dagen

Afname Bruto prijs per maand

1 Ochtend (vanaf 7.15 tot aanvang school) € 31,23

Alle produkten worden in 12 maandelijkse termijnen in rekening gebracht.

Daarnaaast is het mogelijk om in overleg een vakantiecontract af te sluiten.

Eigen bijdrage 2022?
Het mogelijk om op de site van de belastingdienst een proefberekening te maken. www.toeslagen.nl

DOK13
Postbus 51
7240 AB Lochem
KvK 08224017
T: 06-50264881
E: