Peuterspeelzalen

DOK13 biedt op de diverse scholen  ook Peuterspeelzaalwerk aan. Met deze scholen wordt nauw samengewerkt om een doorgaande lijn voor de kinderen te realiseren.

Algemeen

De peuters hebben diverse mogelijkheden om enkele keren in de week met een vaste pedagogische medewerkers te komen. De peuterspelen werken een vast programma bv. Pyramide. Vrij spel wordt afgewisseld met activiteiten in grotere of kleinere groepjes. De leidster zorgen voor herkenbare dagindeling die terug te vinden is op kaarten aan de muur. Zo weten alle peuters wat ze kunnen verwachten. Het is vanzelfsprekend dat er op de groepen Nederlands gesproken wordt.

Pedagogische medewerkers

Alle pedagogische medewerkers beschikkenover de wettelijke vereiste beroepskwalificaties op minimaal MBO-3 niveua en een geldige Verklaring omtrent gedrag. Bijna alle medewerkers hebben al een VVE-certificaat.4

Pedagogisch beleid

Klik hier voor het pedagogische beleid

Komt u niet in aanmerkingvoor kinderopvangtoeslag?

Dan vergoedt de gemeente Deventer de kosten voor de peuterspelen voor u.
In ruil daarvoor vraagt de gemeente een tegenprestatie in de vorm van acht uur vrijwilligerswerk of mantelzorg per week.

Meer informatie hierover: Vrijwilligers Centrale Deventer (0570 - 615805)

DOK13
Postbus 51
7240 AB Lochem
KvK 08224017
T: 06-50264881
E: