Producten en Tarieven Peuterwerk Banjers

Peutergroep gedurende 48 weken per jaar (2e, 3e en 4e week tijdens de zomervakantie en de week tussen kerst en Nieuwjaar gesloten) op:

Locatie De Dorpsschool  (in samenwerking met Rythmeen)
Maandag                             08.15 uur -  12.15 uur
Dinsdag                               08.15 uur -  12.15 uur
Woensdag                           08.15 uur -  12.15 uur
Donderdag                          08.15 uur  - 12.15 uur
Vrijdag                                 08.15 uur – 12.15 uur

Op meeste dagen  vindt er verlengde opvang plaats tot 14.00 uur
(bij voldoende belangstelling)

 

Looschool
Maandag                            08.30 uur -  12.30 uur
Donderdag                         08.30 uur  - 12.30 uur

Op alle drie locatie is er de mogelijkheid dat het kind om 07.15 uur wordt gebracht.

Tarief 2022: € 8,69 per kind per uur.

Maandelijks factuurbedrag:

Eén ochtend per week                    € 139,04
Verlengde opvang tot 14.00            € 199,87

Bij de genoemde tarieven is geen rekening gehouden met een eventuele kinderopvangtoeslag van de belastingdienst, waardoor het uiteindelijke bedrag dat u betaalt meestal maar een beperkt deel is van de maandprijs zoals vermeld

Gemeenteplaatsen/Voorheen Peuterspeelzaal

De gemeente Deventer wil alle kinderen kansen bieden om naar een peuterspeelzaal of peuteropvang te gaan, ongeacht de  inkomenssituatie van hun ouders. Daarom kunnen ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag een tegemoetkoming krijgen van de gemeente Deventer. In ruil daarvoor verwacht de gemeente van hen dat zij zich inzetten voor de maatschappij. De gemeente betaalt dan aan DOK13 een vergoeding.

Als u gebruik wilt maken van deze financiering verzoeken wij u dit aan te geven op het aanmeldformulier

.Alle produkten worden in 12 maandelijkse termijnen in rekening gebracht.

Het is mogelijk om op de site van de belastingdienst een proefberekening te maken. www.toeslagen.nl

DOK13
Postbus 51
7240 AB Lochem
KvK 08224017
T: 06-50264881
E: